Onze missie

De duurzame evolutie van de bedrijfswereld bevorderen

 

Wat is SEA ?

SEA heeft als doelstelling om de evolutie van de zakenwereld naar een duurzaam model te versnellen en aan te tonen dat deze duurzame aanpak bron is van winst en waardecreatie.

 

SEA is een vereniging zonder winstbejag, onafhankelijk van welke lobby, politieke strekking of (grote) onderneming ook.

Wie is SEA ?

De leden van SEA zijn managers of experts, actief in de zakenwereld in België en in Europa.

 

De overheid evenals privé-bedrijven steunen de vereniging in het kader van haar missie en van haar activiteiten.

Wat SEA niet is

 • CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Een nieuw voorwendsel tot netwerking onder managers
 

Waarom SEA ?

Bij de uitbouw van hun strategie en van hun beheersmodel, dringt de duurzame dimensie van het ondernemerschap zich op aan de bedrijven en dit om 4 verschillende redenen:

 • De geleidelijke uitputting van de grondstoffen.
 • De toename van de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten voor energie, logistiek, mobiliteit, ….
 • De strakkere reglementering, de incentives van de overheid en de sancties tegen vervuilende praktijken.
 • De druk van de klanten, voor wie duurzaamheid hoe langer hoe meer doorweegt in hun aankoopcriteria.

Bedrijven die duurzaamheid mee opnemen in hun beslissingsproces slagen erin om nieuwe markten aan te boren, hun marktpositie te verbeteren en aldus hun toekomst in deze veranderende wereld veilig te stellen.

 

SEA in actie

SEAwil de evolutie naar een duurzame economie versnellen, o.a. door:

 • het wegwerken van vooroordelen en het verspreiden van een nieuwe aanpak (viral change) dankzij inspirerende successtories en best practices.
 • het ter beschikking stellen van tools en technieken om deze nieuwe aanpak succesvol op te starten.
 • een kader te scheppen waarin opportuniteiten voor duurzame businessprojecten (innovatie, nieuwe markten, besparingen,…) bedacht en uitgewerkt kunnen worden.

 

Concreet

 • Panelgesprekken over duurzaam ondernemen
 • Een jaarlijks congres
 • Thematische workshops en opleidingssessies
 • Publicatie van een jaarboek met namen en contactgegevens van personen en organisaties om aldus de reflectie aan te zwengelen en concrete acties op te zetten.